Jogsebész

a doktor segít

Üzlethelyiséget és pénzt örököltem. Mennyi az illeték?

Tisztelt Jogsebész!

Végrendelet esetén ha nem egyenesági rokon (unoka) örököl egy üzlethelyiséget, akkor kell-e fizetni utána illetéket,és hány %-ot? A másik kérdésem, ha a szülő halála esetén a gyerekek bankban lévő pénzt örökölnek, akkor mekkora összegig illetékmentes?

A válasz nagyon köszönöm.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Nem írta, hogy az örökhagyó milyen módon- egy gazdasági társaságon keresztül, vagy mint magánszemély – tulajdonosa az üzlethelyiségnek, de az öröklési illeték általános mértéke a nem egyenesági rokonok közötti öröklés esetén az egy-egy örökösnek juttatott örökség tiszta értéke után 18%, míg a lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési illeték mértéke 9 %. Egyéni vállalkozó kizárólag üzleti célt szolgáló vállalkozói vagyonának öröklése esetén az unoka az általa megszerzett vállalkozói vagyon forgalmi értékéből illetékalap kedvezményre jogosult. Ezzel szemben a bankban tartott pénzt az egyenesági rokonok értékhatártól függetlenül illetékmentesen öröklik.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Schill Szabolcs

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

Megakadályozhatja-e a nevelőapa a biológiai apát gyereke láthatásában?

Tisztelt Online Jogsebész!

Együtt élek a barátnőmmel, akinek egy 1 éves kisbabája van, (jogilag) ismeretlen apától. A biológiai apa kb. kéthetente-havonta egyszer meglátogatja a gyereket, eltartást nem (vagy nagyon keveset) fizet, viszont az utóbbi időben elkezdett fenyegetőzni és egyébként is agresszív (a gyermek anyját már megverte). Mivel a gyermek anyja érthetően igyekszik távol tartani a gyermeket tőle, a biológiai apa bírósági ügyet szeretne kezdeményezni annak érdekében, hogy a nevére vegye a gyereket és több joga legyen vele kapcsolatban (pl. sűrűbb láthatás, elvitel, stb.). Mi ebben szeretnénk megakadályozni, vagy legalább minimális szintre juttatni a gyermekkel való kapcsolatát. Akár élettársi/házassági viszonyt is létesítenénk, és a gyermeket szívesen a nevemre venném, viszont kérdés, hogy a biológiai apa ilyenkor mit tehet, milyen jogai vannak? Miként tudnánk teljesen eltiltani a gyermektől?

Válaszukat előre is köszönöm!

2014. 06. 13.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha jól értem levelét, az “apa” apasága sincs megállapítva. Ezért először eziránt kell pert indítania a férfinak. Ha ez a per sikerrel jár, abban nem tudják megakadályozni az apát, hogy eljárást indítson a gyermek láthatása érdekében is. A levelében leírtakat az eljárás során kell majd előadni, és akkor majd a bíróság megállapítja a láthatás feltételeit és körülményeit. Ha Ön nevére venné a gyereket, akkor próbáljanak bemenni az illetékes gyámhatóságra, és tegyen apasági elismerő nyilatkozatot. Erre csak akkor van lehetőség, ha az anya a gyermek fogantatása idején nem élt házasságban. A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon, a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Lendvai Zsuzsanna

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

A szomszédból egész nap fülsüketítő zaj jön. Csendháborításnak minősül ez?

T. Jogsebész!

Szeretném megérdeklődni, hogy kimerítheti-e a csendháborítás fogalmát, ha a szomszédom ( kertes házban lakunk) a kertjében egy körfűrészt visíttat napi szinten, ugyanis a környék zöldségeseitől gyűjti össze a faládákat, amit minden nap felaprít, következésképp ez egy véget nem érő folyamatnak tűnik. Egyáltalán: nem kell-e az ilyen jellegű gépeket zárt térben használni? Teljesen normális, hogy az udvaron visít? Remélem, nem csak én gondolom, hogy ez nonszensz!  Kérdezném továbbá, hogy mit lehetne tenni a helyzet megszüntetésére, hova fordulhatok és milyen esélyekkel?

Köszönöm.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Természetesen semmiféle olyan tevékenység, amely zavarja a szomszédok nyugalmát nem megengedett. Ráadásul amennyiben ez a zaj mindennapos, akkor ez egy üzletszerű gazdasági tevékenységet feltételez. Ilyen tevékenység megkezdése előtt pedig a jegyzőtől szomszédjának telephely engedélyt kellett volna kérnie. Ezen felül ez a tevékenység megvalósítja a birtokháborítás törvényi tényállását. Birtokában zavarják ugyanis azt is akinek nyugalmát, akár éjjel, akár nappal indokolatlanul zavarják. A fentiek miatt az önkormányzat jegyzőjéhez birtokvédelem iránti kérelemmel kellene fordulnia és kérnie kellene, hogy a jegyző tiltsa el a birtokháborítót ezen engedély nélküli és zajos tevékenység folytatásától.

Ha elutasító határozatot kapna esetleg a jegyzőtől, akkor ezt a határozatot bíróság előtt megtámadhatja. Keressen a beadványhoz olyan szomszédokat, akik állítását alátámasztják, mivel akkor nagyobb sikerrel fog járni. Ezen felül a szomszéd ezen tevékenységgel megvalósítja a csendháborítás szabálysértési törvényi tényállását is, az alábbi tartalommal: „195. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.” A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Csomós Lilla Annamária

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

A volt feleségem két évvel a válásunk után beperelt, mit tegyek?

Tisztelt Jogsebész!

2 évvel a válás után keresetet adtak be ellenem ingóságok elosztásával kapcsolatban. Volt párom teljes költségmentességet kapott. A szembesítések eredményre nem vezettek. Közben én is viszontkeresettel éltem és itt is a szembesítések eredménytelenek voltak. Kérdésem az lenne, ha így marad és a bíróság nem tud határozni az ügyben, akkor én fizetek mindent? Nekem nincs ügyvédem, volt páromnak van, így azt is nekem kell fizetni, mert viszontkeresetet adtam be? Volt párommal megegyezni nem lehet, azt mondja ez neki nem kerül semmibe!

Válaszát köszönöm

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Házassági vagyonjogi perben nem javaslom, hogy ügyvéd nélkül járjon el, mivel ennek súlyos anyagi következményei lehetnek. Amennyiben anyagi lehetőségei nem engedik meg, hogy ügyvédhez forduljon, kérjen a bíróságtól teljes költségmentességet és kérje pártfogó ügyvéd kirendelését. A teljes költségmentességet a www.birosag.hu oldalról letöltött személyes költségmentességi nyomtatvány kitöltésével és bíróságra történő beadásával kérheti. A bíróság mindenféleképpen dönteni fog mégpedig annak a javára aki eredményes bizonyítási eljárást fog lefolytatni.

A bizonyítási eljárás során azt kell bizonyítani, hogy a volt párja annyi ingóságot vitt el, hogy az a több, mint a házastársi vagyonközösség alatt szerzett közös vagyon fele. Vagy, hogy még az ön különvagyonába tartozó ( házasság előtt már meg volt, ajándékba kapott stb.) ingóságokat is elvitte. Önmagában az a tény, hogy a szembesítés eredménytelen volt csak azt jelenti, hogy nem egyeznek az álláspontjaik. Vigyen tanúkat, bizonyítékokat állítása alátámasztására. A perköltséget egyébként a pervesztes fél fogja fizetni.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Csomós Lilla Annamária

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

Kifestetnék a berlőim után. Levonhatom az árát a kaucióból?

Tisztelt Jogsebész!

Le lehet-e vonni a kaukcióból festésre? A szerződésben az áll, nagyobb dolgok, felújítás stb. a bérbeadót terheli.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A bérletre vonatkozó szabályok szerint a bérbe adott ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges munkálatok elvégzése a bérbeadó feladata, az állag megóvása s ennek érdekében kisebb munkák végzése (pl. a villanykörte cseréje) viszont a bérlőé. Bár a festés tipikusan állagmegóvó típusú munka, s miután a bérleti időszak lejárta után a bérleményt a szokásos elhasználódás figyelembe vétele mellett úgy kell a bérbeadó birtokába bocsátani, ahogyan a bérlő azt kapta mégis – miután itt nagyobb költségű munkáról van szó -, a felek a szerződésben általában meg szoktak abban állapodni, hogy a bérbeadó a bérleményt kifestett állapotban adja át, s úgy is kéri vissza, vagy ha ilyen nem történt, akkor ez a bérlőnek nem kötelezettsége. A bérleti időszak elején letett kaució felhasználása elmaradt bérleti díj vagy kifejezett károkozás miatt történhet, így a festés ellenértékét abból automatikusan levonni, ha arról korábban nem történt megegyezés, álláspontunk szerint nem lehet.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Ócsai József

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

Az otthon írt végrendelet is érvényes

Tisztelt Jogsebész!

Végrendelettel kapcsolatban szeretnék kérdezni. Otthon készített végrendelet érvényes-e (esetleg tanuk aláírásával), ügyvédi aláírás nélkül?

A választ nagyon köszönöm.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az otthon készített végrendelet is lehet érvényes, ha az alábbiakat betartják. 7:17. § [Az írásbeli magánvégrendelet alaki érvényességi feltételei]

(1) Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes, ha készítésének ideje az okiratból kitűnik, továbbá ha a végrendelkező azt

a) sajátkezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja;

b) más által írt végrendelet esetén két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is – e minőségük feltüntetésével – aláírják; vagy

c) a sajátkezűleg írt vagy más által írt végrendeletet aláírja, és akár nyílt, akár zárt iratként a közjegyzőnél – végrendeletként feltüntetve – személyesen letétbe helyezi.

(2) A több különálló lapból álló sajátkezűleg írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el.

(3) A több különálló lapból álló más által írt írásbeli magánvégrendelet akkor érvényes, ha minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, továbbá ha minden lapját a végrendelkező és mindkét tanú aláírta. Javaslom azonban a nagyobb biztonságot jelentő közokiratba foglalást, vagy az okirat közjegyzők által vezetett országos nyilvántartásba vételét, ami megakadályozza az okirat eltűnését.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon, a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Nádas Gábor

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

Kirúgtak táppénz alatt. Lehet ilyet?

Tisztelt Jogsebész!

2013 12.10-én villanyoráimat a munkáltatom ellenőrzés folyamán leszerelte és szakértői vizsgálatra küldte, amelyen megállapitották a beavatkozást. 2014.03.10-én munkahelyi baleset ért melyet a munavedelmi eljárás jogosnak ítélt. Ebből kifolyólag júniusban térdműtéten esek át.2014.03.28-án a munkáltatóm a bizalom megrendülésére hivatkozva azonnali hatállyal felmondott, tekintet nélkül a munkahelyi balesetemre.A Tb papirom ra még azt is ráirták, hogy keresőképtelen, ami sajnos igaz is.A táppénzemet azonnal megszüntették most munkanélkülin vagyok de ez is hamarosa lejár tanácstalan vagyok.

Várom válaszát.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Sajnos kérdéséből nem derül ki, hogy a munkáltató milyen villanyóráját szerelte le, otthonit, vagy munkahelyit, és egyáltalán milyen munkáltatóról van szó, ami a villanyórával összefüggésben juthat jelentőséghez, továbbá abban, hogy melyik törvényt kell az Ön esetére alkalmazni. A tisztázatlanság ellenére az alábbi, általános jellegű tájékoztatást tudom adni: Megszűnt az a szabály, hogy betegállomány alatt nem mondhat fel a munkáltató, de ez egyébként is csak a rendes felmondás esetére volt értendő. Azonnali hatállyal betegállomány idején is felmondhat a munkáltató, de ennek szigorú szabályai vannak:

A munkáltató a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló

a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy

b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell. Az indoklásnak konkrétnak kell lennie, tehát nem elég bizalomvesztésre hivatkozni, hanem, azt is le kell írni, hogy miért veszett el a munkáltató részéről a bizalom.

Egységes a bírói gyakorlat abban az álláspontban, hogy a munkavállalónak az eltávolítás előtt lehetőséget kell adni arra, hogy kimentse magát, hacsak nem olyan súlyos a kötelességszegés, hogy ez már nem várható el. Egységes továbbá az álláspont abban is, hogy a munkáltatónak egyféle fokozatosságot be kell tartania, tehát nem lehet egy kisebb kötelességszegés alkalmával rögtön felmondani, hanem előbb figyelmeztetni kell a dolgozót. Ha a munkáltató a fenti szabályok valamelyikét megsérti, vagy nem valós indokkal szabadul meg a dolgozójától, akkor a felmondást meg lehet támadni. A megtámadást a munkáltatóhoz kell intézni, és ha az annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el, akkor ennek megállapításától számított harminc napon belül lehet munkaügyi bírósághoz fordulni a felmondás jogellenességére hivatkozva.

A munkahelyi balesetből származó kárát a munkáltatónak meg kell térítenie akkor is, ha felmondása jogos volt. A kár fogalmába beletartozik az elmaradt jövedelem – adott esetben – táppénz is. Tudni kellene, hogy az Ön esetében baleseti táppénzről vagy normál táppénzről beszélünk-e. A kártérítési igényt – ha a munkáltató önként nem fizet – szintén a munkaügyi bíróságon lehet érvényesíteni a jogellenes felmondás miatt indított perben, vagy ha a felmondás nem jogellenes, akkor önállóan. A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Náday Judit

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

Leszázalékoltak. Mennyi pénzt kaphatok?

Tisztelt Jogsebész!

Az elmúlt héten 70 százalékos, azaz D minősítésű egészségkárosodást állapítottak meg nálam. ( 2008 -ban kaptam meg az első orvosi leszázalékolási minősítésemet, akkor 55, utána megint 55, majd 40 százalékos lett, most emelték 70 -re. ) Mivel semmilyen bevétellel nem rendelkezem a betegségem miatt, fontos lenne tudnom havonta milyen összegű szociális segélyre leszek jogosult. A támogatási kérelemhez szükséges papírokat már leadtam a helyi önkormányzatnál, de hosszú időbe telik az összeg megállapítása.

Válaszát előre is köszönöm.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A D kategóriába sorolt egészségi állapotú személy rokkantsági ellátásra jogosult. Ennek mértéke a korábbi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka. A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Makó Klaudia

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

Kijelenthetem a fiamat a lakásomból?

Tisztelt Jogsebész!

Kérdésem: A saját tulajdonú lakásomat eladtam, a vételár kifizetésének feltétele, hogy az ingatlanba bejelentett lakók kijelentkezzenek. A fiam harminchárom éves, ide van bejelentve az állandó lakcíme, de nem lakik itt, olyannyira, hogy a tartózkodási helye számomra is ismeretlen. Hogyan tudnám mint tulajdonos kijelenteni? Válaszát előre is köszönöm.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az illetékes jegyzőnél, járási hivatalnál, mint a lakás tulajdonosa tudja kezdeményezheti a fia kényszerkijelentését, amennyiben a lakásába bejelentkezett fia ténylegesen nem lakik ott. A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon, a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

dr. Schill Szabolcs

ügyvéd

onlinejogsebesz.hu

Számlát kéne adnunk, de nincs cégünk. Van más megoldás is?

Tisztelt Jogsebész!

Van egy zenekarunk, és falunapon fogunk játszani, ahol számlát kérnek. Hogyan tudunk számlát adni? Kell egy cég, aminek benne van a tevékenységi körében a zenélés (és ezzel együtt van egy zenei képzettségű alkalmazottja), vagy meg lehet oldani másképp is?

Köszönettel,

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Számla kibocsátása abban az esetben lehetséges, ha a vállalkozó rendelkezik adószámmal, ennek meglétét az Art tv a következő módon szabályozza:16. § (1) Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, a 20-21. §-ban foglalt kivétellel. (Art tv. 16.§). Ennek figyelembevétel tehát megállapítható, amennyiben Ön tevékenységét vállalkozási céllal folytatja főszabály szerint rendelkeznie kell adószámmal. Az adószámmal történő vállalkozási tevékenység folytatása számos formában történhet. Történhet, mint adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy akár társas vállalkozói formában. Ezek közül egyértelműen az egyszerűbb megoldások, amelyek Önöknek kedvezhetnek (lásd. Egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély), mind idő, mind pénzügyi ráfordítás tekintetében. Bár hosszabb távon érdemesebb a társas vállalkozás létrehozásán elgondolkodniuk.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése. A fenti témáról további kérdéseket olvashat, illetve kérdéseket tehet fel oldalunkon a www.onlinejogsebesz.hu weboldalon.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel:

onlinejogsebesz.hu